2020

IVC

Según l’article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparencia, bon govern i participación (DOGV 7500, 08.04.2015)

L’IVC (Institut Valencia de Cultura) ha concedit una subvenció a La Troupe Malabo en 2020:

  • De 21.264 euros per l’ajuda a Producció Teatral Professional de l’espectacle Kuripaty Cirqué.

  • De 15.190 euros per l’ajuda a Gires de les Espectacles Oniricus i Sophie.

CECE + IVC + Fes Cultura negre.png
 LA TROUPE MALABÓ 
MANAGER-DISTRIBUCIÓN:  SERGIO +34 658772225                                flormalabo13@gmail.com
DIRECCIÓN:  SERGIO  +34 658 772 225                                                     ciamalabo@gmail.com
OFICINA ADMINISTRACIÓN:  ROSA  +34 644 750 282                              rosamalabo@gmail.com
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
OIP[2].jpg
apccv.jpg