2021

IVC

Según l’article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparencia, bon govern i participación (DOGV 7500, 08.04.2015)

L’IVC (Institut Valencia de Cultura) ha concedit una subvenció a La Troupe Malabo en 2021:

  • De 37.290 euros per l’ajuda a Producció Teatral Professional de l’espectacle Ocell Blau.

  • De 19.200 euros per l’ajuda a Gires de les Espectacles Karpaty, Klez 80 Circus i Sonata Circus